CYBERSECURITY: THREATS AND SOLUTIONS

Authors

  • Neslihan Topcu Selçuk Üniversitesi

Keywords:

Cybersecurity, Cybersecurity discourses, Copenhagen School, Threats, Measures

Abstract

With the spread of information and communication technologies and the birth of the Internet, a new environment called cyberspace has been formed. In 1988, as a result of the Morris worm’s damage to computers and the Internet, it emerged that cyberspace had an insecure side. Thus, the cybersecurity has begun to be addressed in security studies. In this direction, the paper thoroughly examines the question of what cybersecurity is. The paper consists of four parts. In the first part, information society, information security, concepts related to cybersecurity and cybersecurity are explained. Then, under the second part, Myriam Dunn Cavelty and Laura Fichtner’s discourses on cybersecurity are emphasized. In the third part, cybersecurity threats are analyzed. How to take measures against these threats is explained in the fourth section.

References

Abacı, F. (2020). Türkiye’de Siber Terörizme Karşı Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Osmaniye: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.

Abu, M., Rahayu, S. S. ve Ariffin, A. (2018). Cyber Threat Intelligence – Issue and Challenges. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 10 (1), 371-379.

ACS. (2016). Cybersecurity Threats, Challenges, Opportunities. https://www.acs.org.au/insightsandpublications/reports-publications/cybersecurity-threats-challenges-opportunities.html (Erişim Tarihi: 10.11.2020).

Akyeşilmen, N. (2018). Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Siber Politika & Güvenlik. Ankara: Orion Kitabevi.

Aslay, F. (2017). Siber Saldırı Yöntemleri ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Mevcut Durum Analizi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1 (1), 24-28.

Baezner, M. ve Robin, P. (2017). Hotspot Analysis: Stuxnet. Zürih: Center for Security Studies.

Baysal, B. ve Lüleci̇, Ç. (2015). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11 (22), 61-96.

Bıçakcı, S. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma. Güvenlik Yazıları Serisi, Sayı 42, 1-8.

Blank, S. (2017). Cyber War and Information War à la Russe. (Editörler: George Perkovich ve Ariel E. Levite). Understanding Cyber Conflict: Fourteen Analogies. Washington: Georgetown University Press, 81-98.

Blount, P. J. (2019). Cyberspace and the Problem of New Spaces. https://www.e-ir.info/2019/11/25/cyberspace-and-the-problem-of-new-spaces/ (Erişim Tarihi: 04.01.2021).

Britannica Encyclopedia. (2020). Information Society. https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/information-society (Erişim Tarihi: 03.01.2021).

Buchy, J. (2016). Cyber Security vs IT Security: Is There a Difference?. https://business.gmu.edu/blog/tech/2016/06/30/cyber-securit-it-security-difference/ (Erişim Tarihi: 05.01.2021).

Buzan, B.; Wæver, O. ve De Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Londra: Lynne Rienner Publishers.

Care Provider Alliance. (2017). An Introduction to Cybersecurity. https://studylib.net/doc/25276233/an-introduction-to-cyber-security (Erişim Tarihi: 08.11.2020).

Cavelty, M. D. (2015). Cyber Security. (Editör: Alan Collins). Contemporary Security Studies (4. Baskı). Oxford: Oxford University Press, 400-416.

CESG. (2012). 10 Steps to Cybersecurity. https://www.scrgrowthhub.co.uk/wp-content/uploads/10-steps-to-cyber-security.pdf (Erişim Tarihi: 06.01.2021).

Check Point. (2021). What is a Cyber Attack?. https://www.checkpoint.com/cyber-hub/cyber-security/what-is-cyber-attack/ (Erişim Tarihi: 10.02.2021).

Clarke, R. A. ve Knake, R. K. (2011). Siber Savaş. İstanbul: İKÜ Yayınları.

Clemente, D. (2013). Cyber Security and Global Interdependence: What Is Critical?. Londra: The Royal Institute of International Affairs.

Çelik, Ş. (2013). Stuxnet Saldırısı ve ABD’nin Siber Savaş Stratejisi: Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanmaktan Kaçınma İlkesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15 (1), 137-175.

Çeliktaş, B. (2016). Siber Güvenlik Kavramının Gelişimi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dayıoğlu, B. (2019). Siber Güvenliğin Çehresi Değişmeye Devam Ediyor. https://bilgiguvende.com/siber-guvenligin-cehresi-degismeye-devam-ediyor/ (Erişim Tarihi: 02.01.2021).

Deutsche Welle Türkçe. (2018). Alman Dışişleri’ne Saldırı: Brexit Belgeleri Çalındı. https://www.dw.com/tr/alman-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Flerine-sald%C4%B1r%C4%B1-brexit-belgeleri-%C3%A7al%C4%B1nd%C4%B1/a-42918669 (Erişim Tarihi: 18.01.2021).

Erol, S. E. ve Sağıroğlu, Ş. (2018). Siber Güvenlik Farkındalığı, Farkındalık Ölçüm Yöntem ve Modelleri. (Editörler: Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan). Siber Güvenlik ve Savunma Farkındalık ve Caydırıcılık. Ankara: Grafiker Yayınları, 105-141.

Everfi. (2020). Cyber Espionage: 3 Important Facts About High Tech Spying. https://everfi.com/blog/workplace-training/cyber-espionage-3-important-facts-about-high-tech-spying/#:~:text=There's%20another%20threat%20lurking%20right,espionage%3B%20it's%20up%2053%20percent (Erişim Tarihi: 08.03.2021).

Ewing, P. (2020). The 2020 Election Was Attacked, But Not Severely Disrupted. https://www.npr.org/2020/11/04/931090626/the-2020-election-was-attacked-but-not-severely-disrupted-heres-how (Erişim Tarihi: 05.01.2021).

FCC. (2012). Cyber Security Planning Guide. https://transition.fcc.gov/cyber/cyberplanner.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2020).

Fichtner, L. (2018). What kind of Cyber Security? Theorising Cyber Security and Mapping Approaches. Internet Policy Review, 7 (2), 1-19.

Finances Online. (2020). 73 Important Cybercrime Statistics: 2020/2021 Data Analysis & Projections. https://financesonline.com/cybercrime-statistics/ (Erişim Tarihi: 09.02.2021).

Glorioso, L. (2015). Cyber Conflicts: Addressing the Regulatory Gap. Philosophy & Technology, 28 (3), 333–338.

Göçoğlu, V. ve Aydın, M. D. (2019). Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8 (2), 229-252.

Gregersen, E. (2019). World Wide Web Information Network. https://www.britannica.com/topic/World-Wide-Web (Erişim Tarihi: 16.11.2020).

Güntay, V. (2018). Siber Güvenliğin Uluslararası Politikada Etki Aracına Dönüşmesi ve Uluslararası Aktörler. Güvenlik Stratejileri, 14 (27), 79-111.

Güntay, V. (2019). 21. Yüzyıl Paradoksu Olarak Siber Uzay ve Uluslararası Hukuk. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(2), 87-109.

Hansen, L. ve Nissenbaum, H. (2009). Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School. International Studies Quarterly, Cilt 53, 1155–1175.

Halpern, Z. (2019). The Terrifying Potential of the 5G Network. https://www.newyorker.com/news/annals-of-communications/the-terrifying-potential-of-the-5g-network (Erişim Tarihi: 13.02.2021).

Hathaway, M. E. ve Klimburg, A. (2012). Preliminary Considerations: On National Cyber Security. (Editör: Alexander Klimburg). National Cyber Secuirty Framework Manual. Tallinn: NATO CCD COE Publication, 1-43.

Hekim, H. ve Başıbüyük, O. (2013). Siber Suçlar ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4 (2), 135-158.

Herzog, S. (2011). Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses. Journal of Strategic Security, 4 (2), 49-60.

Horton, P. (2003). Weapons of Mass Disruption: Dealing with the Asymmetric Threat. Global Information Assurance Certification Paper. Maryland: SANS Enstitüsü.

Hürriyet. (2020). Microsoft’tan ABD Seçimleri için Hacker Uyarısı. https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/son-dakika-facebook-turkiye-temsilcisi-atiyor-41717790 (Erişim Tarihi: 05.01.2021).

ITU. (2020). Definition of Cybersecurity. https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx#:~:text=Cybersecurity%20is%20the%20collection%20of,and%20organization%20and%20user's%20assets (Erişim Tarihi: 16.11.2020).

Kara, M. ve Çelikkol, S. (2011). Kritik Altyapılar: Elektrik Üretim ve Dağıtım Sistemleri SCADA Güvenliği. 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu. Ankara: Atılım Üniversitesi.

Karabacak, B. (2011). Kritik Altyapılara Yönelik Siber Tehditler ve Türkiye İçin Siber Güvenlik Önerileri. Siber Güvenlik Çalıştayı. Ankara: Bilgi Güvenliği Derneği.

Keefer, A. ve Baiget, T. (2001). How It All Began: A Brief History of the Internet. VINE 124, 90-95.

Keleştemur, A. (2015). Siber İstihbarat. İstanbul: Level Kitap.

Keleştemur, S. A. (2018). Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gediz Üniversitesi.

Kemp, S. (2021). Digital 2021: Global Overview Report. https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report (Erişim Tarihi: 28.10.2021).

Kınık, H. ve Güntay, V. (2016). Siber Güvenlik Temelinde Kritik Altyapılar ve Hazar Havzası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (47), 252-259.

Küçükaydın, D. (2016). National and International Cybersecurity Strategies of the United States: A Securitization Attempt. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Levy, S. ve Crandall, J. R. (2020). The Program with a Personality: Analysis of Elk Cloner, the First Personal Computer Virus. ArXiv. 1-8.

National Cyber Security Index. (2020). https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/ (Erişim Tarihi: 03.12.2020).

Martin, G. (2017). Terörizm Kavramlar ve Kuramlar. (Çevirmenler: İhsan Çapacıoğlu ve Bahadır Metin). Ankara: Adres Yayınları.

Mattord, M. E. ve Whitman, H. J. (2016). Principles of Information Security. (5. Baskı). Boston: Cengage Learning.

METU. History of Internet. https://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/348/mod_resource/content/0/Lecture_1.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2020).

Milkovich, D. (2020). 15 Alarming Cyber Security Facts and Stats. https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/ (Erişim Tarihi: 09.02.2021).

Montane. (2019). Cyber and Information Security – Asymmetric Warfare. https://www.montaneps.com.au/post/cyber-and-information-security-asymmetric-warfare (Erişim Tarihi: 02.01.2021).

Moore, N. (1998). The Information Society. (Editör: Yves Courrier). World Information Report. Cenevre: UNESCO Reference Books, 271-293.

Morgan, S. (2020). Global Cybercrime Damages Predicted To Reach $6 Trillion Annually By 2021. https://cybersecurityventures.com/annual-cybercrime-report-2020/ (Erişim Tarihi: 09.02.2021).

Orlando, A. (2020). The Story of the 414s: The Milwaukee Teenagers Who Became Hacking Pioneers. https://www.discovermagazine.com/technology/the-story-of-the-414s-the-milwaukee-teenagers-who-became-hacking-pioneers (Erişim Tarihi: 19.01.2021).

Öğün, M. N. ve Kaya, A. (2013). Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler. Güvenlik Stratejileri, 9 (18), ss. 145-181.

Özkanal, B. (2014). Radyo ve Televizyon İletişim Süreci. (Editörler: Yalçın Demir ve Aydın Ziya Özgür). Radyo ve Televizyonda Program Yapımı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2-35.

Pande, J. (2017). Introduction to Cyber Security. Haldwani: Uttarakhand Open University.

Patton, D. E. (2016). Evaluating U.S. and Chinese Cyber Security Strategies Within a Cultural Framework. Yüksek Lisans Tezi. Alabama: Air Command and Staff College Air University.

Rafiq, A. (2019). Challenges of Securitising Cyberspace in Pakistan. Strategic Studies, 39 (1), 90-101.

Reddy, G. N. ve Reddy G. J. U. (2014). A Study of Cyber Security Challenges and Its Emergining Trends on Latest Technologies. ArXiv, 1-5.

Rios, M. J.; Magalhães, S. T. ve Santos, L. (2009). The Georgia’s Cyberwar. (Editörler: Hamid Jahankhani, Ali G. Hessami, Feng Hsu). Global Security, Safety, and Sustainability. Berlin: Springer, 35-42.

Salcı, T. (2017). Brexit Referandumuna ‘Siber Müdahale’ İddiası. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/brexit-referandumuna-siber-mudahale-iddiasi/794880# (Erişim Tarihi: 18.01.2021).

Sayedi, S. O. (2020). Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturma Süreç Analizi ve Türkiye İle Afganistan'ın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Seemma, P.S., Nandhini, S. ve Sowmiya, M. (2018). Overview of Cybersecurity. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 7 (11), 125-128.

Sen, G. (2019). China’s Cybersecurity Strategy: Global Implications. Scholar Warrior Journal, 128-134.

Sommestad, T. (2012). A Framework and Theory for Cyber Security Assessments. Doktora Tezi. İsveç: KTH Royal Institute of Technology.

Soesanto, S. (2020). Cyber Terrorism. Why It Exists, Why It doesn’t, and Why It will. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari47-2020-soesanto-cyber-terrorism-why-it-exists-why-it-doesnt-and-why-it-will (Erişim Tarihi: 08.03.2021).

Spade, C. J. M. (2012). China’s Cyber Power and America’s National Security. Pennsylvania: U.S. Army War College.

Swinhoe, D. (2021). The 15 Biggest Data Breaches of the 21st Century. https://www.csoonline.com/article/2130877/the-biggest-data-breaches-of-the-21st-century.html (Erişim Tarihi: 18.01.2021).

Şenol, M. (2016). Siber Güçle Caydırıcılık Ama Nasıl?. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 2 (2), 10-17.

Şenol, M. (2018). Hibrit Savaş Kapsamında Siber Savaş ve Siber Caydırıcılık. (Editörler: Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan). Siber Güvenlik ve Savunma Farkındalık ve Caydırıcılık. Ankara: Grafiker Yayınları, 181-221.

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. (2013). (Ed. Michael N. Schmitt). Cambridge: Cambridge University Press.

Terzi, M. (2018). Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayalı Oluşumlar ile Bu Oluşumların Uluslararası İlişkilere Güvenlik Bağlamındaki Etkisi: Siber Terörizm 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi Kapsamında Türkiye İncelemesi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28 (1), 73-108.

U.S. Department of Homeland Security. (2016). Joint Statement from the Department Of Homeland Security and Office of the Director of National Intelligence on Election Security. https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-homeland-security-and-office-director-national (Erişim Tarihi: 18.01.2021).

Ünver, M. ve Canbay, C. (2010). Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Siber Güvenlik. Elektrik Mühendisliği, Sayı 438, 94-103.

Valeriano, B. ve Maness, R. C. (2017). International Relations Theory and Cyber Security Threat, Conflict, and Ethics in an Emergent Domain. (Editörler: Chris Brown ve Robyn Eckersley). The Oxford Handbook of International Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 259-272.

Yayla, O. T. (2017). Analogtan Dijitale İletişim Teknolojilerinin Gelişimi: Sosyal Medya ve Sosyal Değişim. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Published

2022-01-30

How to Cite

Topcu, N. (2022). CYBERSECURITY: THREATS AND SOLUTIONS. Cyberpolitik Journal, 6(12), 155-181. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/139

Issue

Section

Research Articles