SİYASİ PARTİLER İÇİN SİBER SİYASET VİZYON BELGESİ REHBERİ

Authors

Keywords:

Siber siyaset vizyon belgesi, siyasi partiler, siber güvenlik, özgürlük, pozitif güvenlik

Abstract

Bu makalenin amacı, hayatımızın her alanını kuşatan ve blok zinciri teknolojisi, nesnelerin interneti (IoTs), mobil teknoloji, bulut teknolojisi ve büyük veri gibi yeni teknolojilerle bu kuşatmasını günden güne derinleştiren siber dünya konusunda, siyasi partilerin bir Siber Siyaset Vizyon Belgesi (SSVB) oluşturmaları amacıyla politika önerisi geliştirmektir. Günden
güne önemi artan siber alanı görmezden gelen bir siyasi partinin genel olarak, dijital vatandaşların, özel olarak da dijital yerlilerin veya Z kuşağının desteğini alması zordur. Doğal olarak, siber ile ilgili politikalar geliştirirken, bir siyasi parti özgür ve güvenli bir siber alanı hedefleyen hak-temelli bir anlayışa dayalı pozitif güvenliği öncelemelidir. Bu çalışma, söz konusu yaklaşım çerçevesinde, bir siber siyaset vizyon/strateji belgesinin yapısı, kapsamı ve teorik çerçevesine dair bir tasarım sunmaktadır.

Author Biography

Nezir AKYEŞİLMEN

Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Selçuk Üniversitesi-Konya.

Lisans ve Doktora eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde, Master çalışmalarını İngiltere Essex İnsan Hakları Merkezinde ve Post-doc araştırmasını Nottingham İnsan Hakları Hukuku Merkezinde yaptı. Dış Politika Enstitüsünde araştırma görevlisi, TBMM’de Milletvekili Danışmanı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İTKİB’de Dış Ticaret Uzmanı olarak çalıştı. Halen Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmaktadır. Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Merkezi Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. Ankara merkezli İnsan Hakları Eğitimi Derneği (İHED) başkanıdır. Cyberpolitik Journal dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir.

Uluslararası ilişkiler, siber güvenlik ve siber politika, insan hakları, demokratikleşme, barış çalışmaları ve
uluslararası çatışma analizi alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yurt içinde ve yurt yışında çok sayıda yayınları vardır. Biri İngilizce (Who İs Responsible for Human Rights: The State or Corporations,) ve altısı Türkçe ( en son yayımlanan Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Siber Politika ve Siber Güvenlik ) olmak üzere yayımlanmış yedi kitabı bulunmaktadır.

Published

2020-07-25

How to Cite

AKYEŞİLMEN, N. (2020). SİYASİ PARTİLER İÇİN SİBER SİYASET VİZYON BELGESİ REHBERİ. Cyberpolitik Journal, 5(9), 70-87. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/5

Issue

Section

Research Articles