[1]
Çağlar SÖKER, “DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMLA: SİBER POLİTİKA & SİBER GÜVENLİK”, CPJ, vol. 3, no. 5 & 6, pp. 140-143, Dec. 2018.