GÜLERER, Çağrı (2019) “ULUSLARARASI SİBER ÇATIŞMA ANALİZİ: RUSYA’NIN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİ”, Cyberpolitik Journal, 4(7), pp. 125-138. Available at: http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/32 (Accessed: 25June2022).