YÜCE, N. (2019) “SİBER TEKNOLOJİNİN OMBUDSMANLIK ÇERÇEVESİNDE HAK ARAMAYA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ”, Cyberpolitik Journal, 4(7), pp. 90-106. Available at: http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/30 (Accessed: 25June2022).