SÖKER, Çağlar. 2018. “DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMLA: SİBER POLİTİKA & SİBER GÜVENLİK”. Cyberpolitik Journal 3 (5 & 6):140-43. http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/48.