GÜLERER, Çağrı. 2019. “ULUSLARARASI SİBER ÇATIŞMA ANALİZİ: RUSYA’NIN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİ”. Cyberpolitik Journal 4 (7):125-38. http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/32.