AFŞAR, Önder A. 2019. “DEMOKRASİLERDE E- KATILIM ALANLARI, DÜZEYLERİ VE ARAÇLARI”. Cyberpolitik Journal 4 (8):217-41. http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/17.