YÜCE, N. (2019). SİBER TEKNOLOJİNİN OMBUDSMANLIK ÇERÇEVESİNDE HAK ARAMAYA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Cyberpolitik Journal, 4(7), 90-106. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/30