BAYRAK, M. (2020). ABD İLE BİRLEŞİK KRALLIK’IN AB VE NATO ÇERÇEVESİNDE SİBER ALANLARININ TARİHSEL ANALİZİ . Cyberpolitik Journal, 5(9), 22-51. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/3