AFŞAR, Önder A. (2019). DEMOKRASİLERDE E- KATILIM ALANLARI, DÜZEYLERİ VE ARAÇLARI. Cyberpolitik Journal, 4(8), 217-241. Retrieved from http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/17