(1)
SÖKER, Çağlar. DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMLA: SİBER POLİTİKA & SİBER GÜVENLİK. CPJ 2018, 3, 140-143.