(1)
GÜLERER, Çağrı. ULUSLARARASI SİBER ÇATIŞMA ANALİZİ: RUSYA’NIN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİ. CPJ 2019, 4, 125-138.