(1)
YÜCE, N. SİBER TEKNOLOJİNİN OMBUDSMANLIK ÇERÇEVESİNDE HAK ARAMAYA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. CPJ 2019, 4, 90-106.