(1)
AFŞAR, Önder A. DEMOKRASİLERDE E- KATILIM ALANLARI, DÜZEYLERİ VE ARAÇLARI. CPJ 2019, 4, 217-241.