[1]
YÜCE, N. 2019. SİBER TEKNOLOJİNİN OMBUDSMANLIK ÇERÇEVESİNDE HAK ARAMAYA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Cyberpolitik Journal. 4, 7 (Jun. 2019), 90-106.