[1]
AFŞAR, Önder A. 2019. DEMOKRASİLERDE E- KATILIM ALANLARI, DÜZEYLERİ VE ARAÇLARI. Cyberpolitik Journal. 4, 8 (Dec. 2019), 217-241.