CALL FOR PAPERS

The editors of Cyberpolitik Journal (CPJ) invite submissions for the 8th Issue on the following topics.

Cyberpolitik Journal (CPJ) dergi editörleri Derginin sekizinci sayısı için aşağıdaki konularla ilgili çalışmalarınızı bekliyorlar.

 • Cyberpolitics  / Siber Politika
 • Cybersecurity / Siber Güvenlik
 • Cyberpower / Siber Güç
 • Cyberlaw / Siber hukuk
 • Cyberdeterrence / Siber caydırıcılık
 • Cyber Ethics / Siber etik
 • Cyber Philosophy / Siber felsefe
 • Cyber Conflict / Siber Çatışma
 • Cyber Surveillance / Siber Gözetim
 • E-democracy  / E-Demokrasi
 • E-economy  / E-Ekonomi
 • E-commerce / E-Ticaret
 • E-education / E-Eğitim
 • E-participation / E-Katılım
 • E-accountability / E-Hesapverebilirlik
 • Social Media / Sosyal Medya
 • Cyber Religion / Siber Din
 • Cyber Addiction / Siber Bağımlıklık
 • Cyber Governance / Siber Yönetişim
 • Cyberspace  / Siber Uzay
 • Internet of Things (IoTs) / Nesnelerin Inetneti/internetleşmesi
 • Internet Layers and Levels of Analysis /Internet Katmanları ve Analiz Düzeyi
 • Cyber Actors / Siber Aktör
 • Cyberpolitics and Globalization / Siber Politika ve Küreselleşme
 • Cyberpolitics and Nation-State / Siber Politika ve Ulus devlet
 • Cyberspace and Non-State Actors / Siber Uzay ve Devletdışı Aktör
 • Cyber as a space / Bir Uzay olarak siber
 • Cyber as a world / Bir Alem olarak Siber
 • Cyber as a science / Bie bilim olarak siber
 • Cyber as a Platform / Bir platform olarak siber
 • Is cyberspace controllable? / Siber uzay kontrol edilebilir mi?
 • Who is the Boss in Cyberspace? / Siber uzayda patroın kim?
 • Cybersecurity and Bureaucracy / Siber güvenlik ve Bürokrasi
 • Cyber crimes / Siber suçlar
 • Other related issues / Diğer ilgili konular